gif-banner

Vogels houden en kweken als vrijetijdsbesteding een mooie hobby

Vogels houden als vrijetijdsbestedingavicultura 2013 0037

Ons land telt zo'n 100.000 vogelliefhebbers, die in het bezit zijn van een volière of vogelkamer.
Naar schatting 60.000  van die vogelliefhebbers zijn via een plaatselijke afdeling aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie, waarvan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) de grootste is.
Waarschijnlijk ongeveer 40.000 vogelliefhebbers maken nog nergens deel vanuit.

Als je aan een vogelliefhebbers vraagt waarom hij/zij geen lid is van de plaatselijke afdeling, krijg je in bijna alle gevallen steeds  het stereotype antwoord " IK HEB DE VOGELS ALS HOBBY''
Daarom, geachte ongeorganiseerde vogelliefhebber, leest u svp onderstaande tekst eens aandachtig door.

 

Een ieder die van vogels houdt weet uit eigen ervaring dat, als je in de volière of vogelkamer bezig bent met het verzorgen van de vogels, je volledig  de beslommeringen van alledag vergeet en je je gedurende die tijd heerlijk kan ontspannen.

De georganiseerde vogelliefhebbers maken steeds meer tijd vrij voor het uitdiepen van hun hobby, waardoor zij steeds meer ontspanning vinden bij hun vogels.  Hoogtepunten daarbij zijn de kweekperiode en het tenstoonstellingseizoen. Beleefd u er onderstaand iets van mee.

Na het mooiste seizoen, het kweekseizoen dus, volgt een korte rustperionde waarin de vogels ruien en u rustig op vakantie kunt gaan, want een ervaren clublid kan immers uw vogels verzorgen gedurende uw afwezigheid.
Na de ruiperiode, rond half september, wordt een begin gemaakt  met het observeren en selecteren van de vogels met het oog op het aankomend tentoonstellingenseizoen. Vervolgens worden de vogels klaar gemaakt voor de gekozen tentoonstellingen.  Dan volgt het tentoonstellingenseizoen als tweede hoogtepunt, waarin je immers met je prachtvogels (kweekresultaten) naar buiten treedt, om deze te vergelijken met die van de andere leden van je club, in regioverband, tijdens de provinciale kampioenschappen of tijdens de bondshow van de NBvV op landelijk niveau.
Hierna wordt het weer de hoogste tijd om de vogels opnieuw  te selecteren en ze in broedconditie te brengen, want het nieuwe broedseizoen staat weer voor de deur.

 

Tijdens deelname aan clubavonden wordt uw kennis vergroot, onder andere door het luisteren naar lezingen van deskundigen en de ervaringen  van anderen. Verder kunt u hier uw problemen aan de orde stellen die zich bij u in de liefhebberij eventueel hebben voorgedaan en zal er in  negen van de tien gevallen een oplossing  worden aangedragen.

Bovendien ontvangt u iedere maand het NVvV blad  "ONZE VOGELS"  dat geheel gewijd is aan de vogels.

 

Conclusie: MAAK VAN UW LIEFHEBBERIJ EEN VRIJETIJDSBESTEDING EN WORDT LID VAN DE PLAATSELIJKE VOGELVERENIGING AVICULTURA-UVO.NL